sogno d'amore

24 teksty – auto­rem jest sog­no d'amo­re.

Bawię się świetnie

Bez­tros­kie dni już za­pom­niałam ja­ki mają smak
Uśmie­cham się cza­sem,lecz już nie tak
Nie lecę już z wiat­rem,spo­koj­na o sen
Te wszys­tkie chwi­le pa­miętam jak przez mgłę
Pod prąd też przes­tałam już biec
Te­raz biore to,co tak dac mi chcesz
Ba­wię się słowami,myślami,uczuciami
I już Cię nie py­tam co bedzie z Nami
Już o nic nie py­tam,nie proszę,nie uciekam
To mój przys­ta­nek życia,tyl­ko nie wiem na ja­ki auto­bus czekam. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 marca 2016, 20:52

Mężu mój...

Wie­czo­rem,gdy słońce zaj­dzie już
Za­bierz mnie znów do tam­tych snów
Tam­te­go Ciebie pozwól poczuć raz jeszcze
I od­daj wiarę,że będzie tak wiecznie
Kształt tam­tych marzeń przy­pom­nij mi
Po­każ znów jak pot­ra­fisz cza­rować dni
Wy­bie­rzmy się raz jeszcze w tą blis­kości podróż
I obiecaj mi,że nie wróci­my z niej nig­dy już... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 stycznia 2016, 13:29

I tyl­ko ra­no tych marzeń naiw­nych mi brak... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 stycznia 2016, 22:30

* * *

Już Cię nie py­tam jak spędziłeś dzień
Już Cię nie py­tam czy kochasz mnie
Już Cię nie szu­kam gdy jest mi źle
Już nie chcę byś wte­dy był
I jeszcze tyl­ko chwi­la minie
A może dwie...
Za­nim Ci po­wiem "żegnaj"
I już nig­dy więcej nie zo­baczysz mnie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 grudnia 2015, 23:40

Niepewność moja

Nie wiem czy to z Tobą chcę spełniać sny
Wciąż ty­le niepew­ności przy­noszą dni
Jes­teś dzi­siaj tak blis­ko mnie
Lecz gdzie Cię szu­kać gdy jest mi źle?
Gdy tra­ci sens cały ten świat
Gdy chcę tak bar­dzo i nie wiem jak...
I kiedy tyl­ko sza­re dni znam
Gdzie wte­dy Ciebie szu­kać mam?
Jak spra­wić byś już zaw­sze był?
Już zaw­sze blisko...
Tak jak w słoneczne dni... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 sierpnia 2015, 00:24

* * *

Więc dziękuję za wszys­tkie dob­re i złe dni
za to wszys­tko co dałeś i zab­rałeś mi.
I nic już więcej nie mam Ci do powiedzenia.
No może jeszcze tyl­ko jedno
Dowidzenia. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 czerwca 2015, 10:15

* * *

Zgu­biłam drogę, myśli, marzenia...
po­biegłam za Tobą, tam gdzie nic nie ma.
Nie py­tając ni­kogo, nie prosząc o rade
zos­ta­wiłam gdzieś świat, które­go tak pragnę.
Dziś stoję sa­mot­nie pośrod­ku niczego
w świecie tak mi ob­cym szu­kam szczęścia swego.
I wiem,że czas już zawrócić
"do­widze­nia" po­wie­dzieć Ci
poz­bierać resztki swych snów
podzięko­wać za wszys­tkie dob­re i złe dni.
Wiem...
Ale mój świat, choć jest obok mnie
to dro­ga do niego już nie wiem gdzie... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 kwietnia 2015, 00:07

* * *

Zmieniłeś mo­je życie,
mój świat
i mo­je sny.
Na­dałeś no­wy sens
reszcie moich dni..
Dziękuję,że jesteś.. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 marca 2014, 21:30

* * *

Gdy­bym mogła cofnąć czas
dzi­siaj pew­nie nie byłoby nas.
Zos­tałabym w świecie,gdzie nie bałam się o przyszłość,
widziałam ją w snach,czułam,ze mogę wszystko.
Dziś budzę się z lękiem i z lękiem zasypiam,
bo nie wiem czy zostaniesz...
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 marca 2014, 21:36

* * *

Które­goś dnia odejdę stąd
zos­ta­wię wszyt­ko tak jak jest
nie po­wiem nic
nie pożeg­nam się.
Od­jadę gdzieś,gdzie będę żyć
jak dawniej
na mo­jej wys­pie szczęśli­wych dni. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 marca 2014, 21:28
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sogno d'amore

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 marca 2016, 22:14sogno d'amo­re sko­men­to­wał tek­st Bawię się świet­nie

14 marca 2016, 21:13Cris sko­men­to­wał tek­st Bawię się świet­nie

24 stycznia 2016, 20:01sogno d'amo­re sko­men­to­wał tek­st Chcę

24 stycznia 2016, 19:43sogno d'amo­re sko­men­to­wał tek­st Chcę

24 stycznia 2016, 19:17sogno d'amo­re sko­men­to­wał tek­st Chcę

23 stycznia 2016, 23:16sogno d'amo­re sko­men­to­wał tek­st Chcę

18 stycznia 2016, 13:29sogno d'amo­re do­dał no­wy tek­st Mężu mój...  

13 stycznia 2016, 12:30Ta~ sko­men­to­wał tek­st I tyl­ko ra­no tych [...]

12 stycznia 2016, 23:07szpulka sko­men­to­wał tek­st I tyl­ko ra­no tych [...]